Fotografie z powietrza

Zdjęcia prezentujące budynek wykonane dla pracowni architektonicznej - RODAK